برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران (1581 مشاهده)
تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران (1460 مشاهده)
فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی (1454 مشاهده)
بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود (1411 مشاهده)
از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی (1379 مشاهده)
طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم (1199 مشاهده)
ارزیابی سطح کارآفرینی دانشگاه‌های ایران (535 مشاهده)
شرکت‌های دانش‌بنیان و همسویی آنها با قابلیت های اقتصاد ایران - رویکرد نقشه فضای محصول (496 مشاهده)
تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه (453 مشاهده)
تبیین عوامل زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (423 مشاهده)
فرا ارزیابی کیفیت گزارش‌های ارزیابی‌ درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران و پیشنهاد برای بهبودی آنها (386 مشاهده)
بررسی واکنش مخارج آموزشی خانوار به شوکهای حاصل از تحریم: مطالعه استانی (338 مشاهده)
تجربه اثربخشی محققان ایرانی برای توسعه پایدار در مؤسسات مأموریت محور آموزش عالی _ ترس ولرز میان قابلیت های درونی و واقعیت های بیرونی (62 مشاهده)
تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر کاهش نرخ تورم و بیکاری (55 مشاهده)
بررسی پویایی‌های متقابل رضایت شغلی، جستجوی شغل و تغییرات شغلی (53 مشاهده)
محاسبه و بررسی وزن رفاهی استان‌های ایران طی بازه زمانی 1398-1380 (49 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم (498 دریافت)
تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران (414 دریافت)
فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی (376 دریافت)
ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران (373 دریافت)
از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی (312 دریافت)
ارزیابی سطح کارآفرینی دانشگاه‌های ایران (263 دریافت)
شرکت‌های دانش‌بنیان و همسویی آنها با قابلیت های اقتصاد ایران - رویکرد نقشه فضای محصول (254 دریافت)
تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه (253 دریافت)
فرا ارزیابی کیفیت گزارش‌های ارزیابی‌ درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران و پیشنهاد برای بهبودی آنها (248 دریافت)
بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود (240 دریافت)
تبیین عوامل زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (239 دریافت)
بررسی واکنش مخارج آموزشی خانوار به شوکهای حاصل از تحریم: مطالعه استانی (205 دریافت)
محاسبه و بررسی وزن رفاهی استان‌های ایران طی بازه زمانی 1398-1380 (0 دریافت)
تجربه اثربخشی محققان ایرانی برای توسعه پایدار در مؤسسات مأموریت محور آموزش عالی _ ترس ولرز میان قابلیت های درونی و واقعیت های بیرونی (0 دریافت)
تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر کاهش نرخ تورم و بیکاری (0 دریافت)
بررسی پویایی‌های متقابل رضایت شغلی، جستجوی شغل و تغییرات شغلی (0 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
در باره نشریه اقتصاد توسعه دانش بنیان ( 2402 بازدید)
هیأت تحریریه فصلنامه ( 1672 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 1567 بازدید)
محورهای پذیرش مقاله ( 1390 بازدید)
رسالت و اهداف نشریه ( 1320 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1187 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1004 بازدید)
خوش آمدید ( 21 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
در باره نشریه اقتصاد توسعه دانش بنیان ( 265 چاپ)
هیأت تحریریه فصلنامه ( 215 چاپ)
اطلاعات تماس ( 199 چاپ)
محورهای پذیرش مقاله ( 189 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 188 چاپ)
رسالت و اهداف نشریه ( 147 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 132 چاپ)
خوش آمدید ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economics of Knowledge_based Development

Designed & Developed by : Yektaweb