برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران (1249 مشاهده)
فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی (1216 مشاهده)
تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران (1136 مشاهده)
بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود (1126 مشاهده)
از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی (1121 مشاهده)
طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم (963 مشاهده)
ارزیابی سطح کارآفرینی دانشگاه‌های ایران (241 مشاهده)
شرکت‌های دانش‌بنیان و همسویی آنها با قابلیت های اقتصاد ایران - رویکرد نقشه فضای محصول (198 مشاهده)
تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه (174 مشاهده)
تبیین عوامل زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (171 مشاهده)
فرا ارزیابی کیفیت گزارش‌های ارزیابی‌ درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران و پیشنهاد برای بهبودی آنها (169 مشاهده)
بررسی واکنش مخارج آموزشی خانوار به شوکهای حاصل از تحریم: مطالعه استانی (120 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم (401 دریافت)
تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران (355 دریافت)
فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی (312 دریافت)
ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران (286 دریافت)
از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی (264 دریافت)
بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود (212 دریافت)
فرا ارزیابی کیفیت گزارش‌های ارزیابی‌ درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران و پیشنهاد برای بهبودی آنها (63 دریافت)
تبیین عوامل زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (53 دریافت)
ارزیابی سطح کارآفرینی دانشگاه‌های ایران (51 دریافت)
شرکت‌های دانش‌بنیان و همسویی آنها با قابلیت های اقتصاد ایران - رویکرد نقشه فضای محصول (51 دریافت)
تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه (40 دریافت)
بررسی واکنش مخارج آموزشی خانوار به شوکهای حاصل از تحریم: مطالعه استانی (24 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
در باره نشریه اقتصاد توسعه دانش بنیان ( 2130 بازدید)
هیأت تحریریه فصلنامه ( 1499 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 1400 بازدید)
محورهای پذیرش مقاله ( 1204 بازدید)
رسالت و اهداف نشریه ( 1140 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1068 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 778 بازدید)
خوش آمدید ( 21 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
در باره نشریه اقتصاد توسعه دانش بنیان ( 250 چاپ)
هیأت تحریریه فصلنامه ( 193 چاپ)
اطلاعات تماس ( 180 چاپ)
محورهای پذیرش مقاله ( 173 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 171 چاپ)
رسالت و اهداف نشریه ( 131 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 112 چاپ)
خوش آمدید ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economics of Knowledge_based Development

Designed & Developed by : Yektaweb