فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان- اخبار نشریه
محورهای پذیرش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان در محورهای زیر مقاله می پذیرد:
 1. اقتصاد دانش و دانش بنیان؛
 2. اقتصاد علم و فناوری
 3. اقتصاد آموزش و یادگیری؛
 4. اقتصاد سرمایه انسانی
 5. اقتصاد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی؛
 6. اقتصاد دانشگاه
 7. نقش دانش و دانشگاه در صلح و پایداری
 8. نقش دانش در توسعه اقتصادی و اجتماعی؛
 9. نقش یادگیری در توسعه اقتصادی و اجتماعی؛
 10.  سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه دانش بنیان؛
 11. مسائل و چالش های آموزش عالی و دانشگاه های ایران؛
 12. رابطه دانشگاه، صنعت، دولت، جامعه مدنی و رسانه ؛
 13.  رابطه دانشگاه و توسعه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته.
 14. صنایع دانش بنیان
 15. کشاورزی دانش بنیان
 16. خدمات دانش بنیان
 17. جامعه دانش بنیان
 18. اکوسیستم و زیست بوم توسعه دانش بنیان
 19. یادگیری توسعه اقتصادی
 20. صنعت و دانشگاه نسل چهارم
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان:
http://jud.irphe.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب