فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان- هیات تحریریه
هیأت تحریریه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 
الف. اعضای خارج از مؤسسه
1-دکتر ابوالقاسم نادری(استاد دانشگاه تهران)
2-دکتر قهرمان عبدلی (استاد دانشگاه تهران)
3-دکتر یدالله مهرعلیزاده (استاد دانشگاه شهید چمران)
4-دکتر محسن جاودانی (استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا- کانادا)
5-دکتر حسن طائی(رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)
6-دکتر محمود ابوالقاسمی(استاد دانشگاه شهید بهشتی)
7-دکتر سعیدعیسی زاده(استاد دانشگاه بوعلی سینا)

ب. اعضای داخل مؤسسه
8-دکتر یعقوب انتظاری (دانشیار)
9-دکتر مقصود فراستخواه (استاد)
10-دکتر حمید جاودانی (دانشیار)
11-دکتر غلامرضا ذکر صالحی (دانشیار)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان:
http://jud.irphe.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب